Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)
Latinský názov Barbastella barbastellus
Dĺžka tela 44-58 mm
Dĺžka predlaktia 36-43 mm
Rozpätie krídel cca. 26 cm
Hmotnosť 6-12 g
Frekvencia 35-45


Spôsob lovu rýchly let nad otvorenými plochami
Úkryt (leto) pod kôrou stromov
Úkryt (zima) pod kôrou stromov, jaskyne a štôlne