Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii)

Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii)
Latinský názov Miniopterus schreibersii
Dĺžka tela 50-65 mm
Dĺžka predlaktia 42-48 mm
Rozpätie krídel 29 cm
Hmotnosť 9-16 g
Frekvencia 52-58


Spôsob lovu rýchly let vo voľnom priestore
Úkryt (leto) jaskyne a štôlne
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne