Netopier nymfin/alkatoe (Myotis alcathoe)

Netopier nymfin/alkatoe (Myotis alcathoe)
Latinský názov Myotis alcathoe
Dĺžka tela 39-44 mm
Dĺžka predlaktia 32,5-32,9 mm
Rozpätie krídel neznáme cm
Hmotnosť 4,2-4,3 g g
Frekvencia


Spôsob lovu
Úkryt (leto)
Úkryt (zima)