Netopier vodný (Myotis daubentonii)

Netopier vodný (Myotis daubentonii)
Latinský názov Myotis daubentonii
Dĺžka tela 36-60 mm
Dĺžka predlaktia 34-42 mm
Rozpätie krídel 21-24 cm
Hmotnosť 7-10 g
Frekvencia 45


Spôsob lovu z vodnej hladiny
Úkryt (leto) stromové dutiny
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne