Netopier brvitý (Myotis emarginatus)

Netopier brvitý (Myotis emarginatus)
Latinský názov Myotis emarginatus
Dĺžka tela 41-53 mm
Dĺžka predlaktia 36-42 mm
Rozpätie krídel 22-24 cm
Hmotnosť 7-10 g
Frekvencia 50


Spôsob lovu z podkladu
Úkryt (leto) podkrovia
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne