Netopier obyčajný/veľký (Myotis myotis)

Netopier obyčajný/veľký (Myotis myotis)
Latinský názov Myotis myotis
Dĺžka tela 60-83 mm
Dĺžka predlaktia 59-67 mm
Rozpätie krídel 35-43 cm
Hmotnosť 20-40 g
Frekvencia 27-35


Spôsob lovu z povrchu pôdy
Úkryt (leto) podkrovia
Úkryt (zima) jaskyne a stôlne