Netopier fúzatý (Myotis mystacinus)

Netopier fúzatý (Myotis mystacinus)
Latinský názov Myotis mystacinus
Dĺžka tela 38-45 mm
Dĺžka predlaktia 32-35 mm
Rozpätie krídel 19-22 cm
Hmotnosť 4-7 g
Frekvencia 40-50


Spôsob lovu pomalý let pozdĺž ciest a pod.
Úkryt (leto) štrbiny na budovách v lese
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne