Raniak obrovský (Nyctalus lasiopterus)

Raniak obrovský (Nyctalus lasiopterus)
Latinský názov Nyctalus lasiopterus
Dĺžka tela 78-102 mm
Dĺžka predlaktia 63-69 mm
Rozpätie krídel 45 cm
Hmotnosť 40-75 g
Frekvencia 16-20


Spôsob lovu rýchly let vo veľkých výškach
Úkryt (leto) stromové dutiny
Úkryt (zima)