Raniak stromový (Nyctalus leisleri)

Raniak stromový (Nyctalus leisleri)
Latinský názov Nyctalus leisleri
Dĺžka tela 53-68 mm
Dĺžka predlaktia 37-47 mm
Rozpätie krídel 26-32 cm
Hmotnosť 14-22 g
Frekvencia 22-27


Spôsob lovu rýchly let nad otvorenými plochami
Úkryt (leto) stromové dutiny
Úkryt (zima)