Večernica Leachova (Pipistrellus pygmaeus)

Večernica Leachova (Pipistrellus pygmaeus)
Latinský názov Pipistrellus pygmaeus
Dĺžka tela 30-45 mm
Dĺžka predlaktia 29-32 mm
Rozpätie krídel cca. 19 cm
Hmotnosť 3-7 g
Frekvencia 55


Spôsob lovu rýchly akrobatický let medzi korunami stromov
Úkryt (leto) štrbiny na budovách
Úkryt (zima)