Ucháč svetlý (Plecotus auritus)

Ucháč svetlý (Plecotus auritus)
Latinský názov Plecotus auritus
Dĺžka tela 39-51 mm
Dĺžka predlaktia 35-42 mm
Rozpätie krídel 22-26 cm
Hmotnosť 5-12 g
Frekvencia 25-60


Spôsob lovu z podkladu, lov z postriežky
Úkryt (leto) stromové dutiny a podkrovia
Úkryt (zima) jaskyne a pivnice