Podkovár južný (Rhinolophus euryale)

Podkovár južný (Rhinolophus euryale)
Latinský názov Rhinolophus euryale
Dĺžka tela 45-57 mm
Dĺžka predlaktia 45-53 mm
Rozpätie krídel 25-30 cm
Hmotnosť 8-14 g
Frekvencia 103


Spôsob lovu pomalý let medzi korunami
Úkryt (leto) podkrovia a jaskyne
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne