Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)

Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)
Latinský názov Rhinolophus ferrumequinum
Dĺžka tela 55-71 mm
Dĺžka predlaktia 54-60 mm
Rozpätie krídel 33-40 cm
Hmotnosť 20-30 g
Frekvencia 83


Spôsob lovu pomalý let medzi korunami, lov z postriežky, zo zeme
Úkryt (leto) podkrovia
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne (zima)