Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
Latinský názov Rhinolophus hipposideros
Dĺžka tela 38-45 mm
Dĺžka predlaktia 37-42 mm
Rozpätie krídel 18-25 cm
Hmotnosť 6-10 g
Frekvencia 110


Spôsob lovu pomalý let medzi korunami, lov z postriežky
Úkryt (leto) podkrovia
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne