Ilava – sídlisko, 2010

Druhy:
Večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)

Problém:
Malé netopiere (niekoľko desiatok) sa objavujú a lietajú po chodbách v paneláku.

Riešenie:
Pri obhliadke bolo nájdených cca 10 jedincov večernice malej v dobrej kondícii v skrini elektrických rozvodov na najvyššom poschodí. Vo vrchnej časti skrine bol nájdený veľký otvor pre káble, kade pravdepodobne netopiere prepadávali z medzistrešného priestoru. Toto bolo potvrdené nálezom trusu na parapetných doskách okien a vo vetracích otvoroch vedúcich do medzistrešného otvoru. Bol uzavretý otvor do elektrickej skrine a netopiere boli vypustené na slobodu. Môžu naďalej využívať medzistrešný otvor, ale nebudú prepadávať na chodbu.