10 rokov monitoringu netopierov na Horehroní

Mne by ani vo sne nenapadlo, že keď pred desiatimi rokmi odštartovali Martin Ceľuch a Peter Kaňuch prieskum zimovísk v širšom okolí regiónu Horehronie, že to bude akcia ktorá pretrvá až do dnes...

Mne by ani vo sne nenapadlo, že keď pred desiatimi rokmi odštartovali Martin Ceľuch a Peter Kaňuch prieskum zimovísk v širšom okolí regiónu Horehronie, že to bude akcia ktorá pretrvá až do dnes. A tak si v mojom denníku pravidelne značím polka januára rovná sa monitoring netopierov v okrese Brezno. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že sa ho zúčastnilo pomerne dosť ľudí a z komornej akcie štyroch sa stala akcia s desiatimi až dvanástimi ľuďmi počnúc jaskyniarmi, dobrovoľnými strážcami prírody a členmi SON. Za tých pár rokov sme vytipovali jaskyne a staré banské diela, kde sa ,,oplatí“ chodiť a zoznam pozostáva z prevažne väčších a významných podzemných priestorov v tomto území. Samozrejme nechýba ani jediná verejnosti sprístupnená Bystrianska jaskyňa. Medzi dominantné druhy zimovísk patrí predovšetkým podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier veľký (Myotis myotis) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus). Minulý rok sme prekročili magickú hranicu 500 zimujúcich jedincov v Bystrianskej jaskyni aj tento rok bol na vlas podobný. Medzi ďalšie zaujímavosti patrí zoskupenie uchane čiernej v počte 18 jedincov v opustenej starej štôlni vo Vajskovskej doline.

Na záver malé poďakovanie Správe Národného parku Nízke Tatry (RNDr. Ľubomír Čillag, Mgr. Dan Harťanský) za poskytnutie terénneho auta, Správe NP Muránska planina (Peter Bryndza a Jerguš Tesák) za každoročnú nezištnú pomoc, Správe Slovenských jaskýň (Ján a Marta Vrabcovci), dobrovoľným strážcom prírody (Martin Cibuľa, Vašo Kortán), Slovenskej speleologickej spoločnosti – skupina Brezno (Matúš Matejka a Ľubomír Múka), členom SON (Ján Rys a Janka Pavlíková), kamarátovi (Julius Pasečiak) a ,,Vývarovni u Matejkov (Dáška Matejková)“ za skvelú a vynikajúcu stravnú jednotku a spoločenskú atmosféru sobotného večera!

Peter Bačkor

Foto: Július Pasečiak a Peter Bačkor