5. zasadnutie zmluvných strán EUROBATS

V dňoch 2.-7. 9. 2006 sa v hlavnom meste Slovinska - Lubljane uskutočnilo 5. zasadnutie zmluvných strán EUROBATS (MoP5). Ako býva dobrým zvykom na týchto stretnutiach, jeden deň bol venovaný poznávaniu zaujímavých území hostiteľskej krajiny. Tentoraz to bol komplex podzemných priestorov...

V dňoch 2.-7. 9. 2006 sa v hlavnom meste Slovinska - Lubljane uskutočnilo 5. zasadnutie zmluvných strán EUROBATS (MoP5). Ako býva dobrým zvykom na týchto stretnutiach, jeden deň bol venovaný poznávaniu zaujímavých území hostiteľskej krajiny. Tentoraz to bol komplex podzemných priestorov Škocjanských jaskýň, ktoré boli v roku 1986 zahrnuté aj do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Bohužiaľ, delegácia zo Slovenska pricestovala až vo večerných hodinách a tak sme nemohli túto príležitosť využiť.

Rokovacie dni, ako to už býva zvykom, sa niesli v duchu prijímaní a schvaľovaní rôznych rezolúcií a odporúčaní na ochranu netopierov v Európe a intenzívnej práce v jednotlivých pracovných skupinách. Samostatnú, ale veľmi dôležitú časť zasadnutia tvorilo rokovanie v rámci skupiny pre administratívne a finančné záležitosti. Dôležitosť prerokovávaných záležitostí potvrdilo aj to, že rokovanie často pokračovalo do neskorých večerných hodín. Teraz len treba dúfať, že prijaté závery budú prínosné pre realizáciu rôznych aktivít na výskum a ochranu netopierov v Európe.

Ľubomíra Vavrová

Účastníci zasadnutia MoP5