Nová kolónia netopiera brvitého v Ľubochni

V posledných mesiacoch členovia SON intenzívne mapujú lokality, z ktorých sú známe staršie údaje o výskyte kolónií netopierov. Žiaľ, veľmi často už len konštatujeme, že kolónie medzičasom zanikli, najčastejšie po zásahu človeka (likvidácia vletových otvorov). O to väčšiu radosť máme z každej novoobjavenej populácie netopierov. K tohtoročným „novinkám“ patrí aj kolónia netopiera brvitého (Myotis emarginatus) v Ľubochni.

V posledných mesiacoch členovia SON intenzívne mapujú lokality, z ktorých sú známe staršie údaje o výskyte kolónií netopierov. Žiaľ, veľmi často už len konštatujeme, že kolónie medzičasom zanikli, najčastejšie po zásahu človeka (likvidácia vletových otvorov). O to väčšiu radosť máme z každej novoobjavenej populácie netopierov. K tohtoročným „novinkám“ patrí aj kolónia netopiera brvitého (Myotis emarginatus) v Ľubochni.

Na prítomnosť netopierov nás upozornili zamestnanci Národného endokrinologického a diabetologického ústavu (NEDÚ) v Ľubochni (okres Ružomberok). V podkroví jednej z budov ústavu – Kollárov dom – sme koncom júla našli 400 samičiek netopiera brvitého s mláďatkami. Kollárov dom síce rekonštruujú, ale nie je plánovaný žiadny zásah v podkroví. Preto má kolónia šancu vrátiť sa sem o rok opäť. Vedenie NEDÚ akceptuje prítomnosť netopierov len s našim s prísľubom, že spolu so Štátnou ochranou prírody, Správou NP Veľká Fatra, pomôžeme s priebežným odstraňovaním guána z podkrovných priestorov budovy.

Eva Stanková, Ivana Labudíková, Ivana Fiťmová

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Prihláste sa do nášho newslettra a budete mať vždy aktuálne informácie