Ako dopadla Noc netopierov v Nitre

To že sme zvedavé a hravé bytosti, svedčí aj tohtoročná Medzinárodná noc netopierov v Nitre, ktorá...

To že sme zvedavé a hravé bytosti, svedčí aj tohtoročná Medzinárodná noc netopierov v Nitre, ktorá sa tentokrát konala v budove ZŠ Na Hôrke. Akcie sa zúčastnilo min. 30 - 40 účastníkov, hlavne detí s rodičmi a miestnou pani učiteľkou. Pre nich bola najprv pripravená a odprednášaná prezentácia, na netopieriu tématiku, spojená s krátkym 10-otázkovým testom. Malý chiropterológovia za splnenie testu, za najlepšie zodpovedanie otázok, mohli dostať netopierie masky a čelenky, model autíčka, balóny, sladkú odmenu či letáky o ochrane netopierov a dažďovníka tmavého v urbanizovanom prostredí. Na záver prezentácie bol prítomným pustený film "Strážcovia noci". Po ňom, vonku na sídlisku, nasledovala ukážka živých netopierov, raniakov hrdzavých, s ktorými sa ostatní mohli odfotiť, poprípade ich pohladiť. Pri ich vypúšťaní na slobodu, si bolo možné, cez špeciálny ultrazvukový detektor, vypočuť ako sa ozývajú a orientujú v tme. Kvôli nepriazni počasia, dažďu, však názorný odchyt netopierov do nárazovej siete nebol umožnený, čo však deťom vôbec nevadilo, ako bolo možné na ich zvedavých úsmevoch vidieť. Celý priebeh udalosti natáčal kamerou pán Stanislav Kováč, člen našej spoločnosti. Jemu, pani Kováčovej, zúčastneným členom SON aj ostatným pomocníkom a pomocníčkam z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri organizovaní akcie a účasť. Veľká vďaka patrí tiež Nitrianskej Komunitnej Nadácii, ktorá sa ujala pomoci pri propagácii a medializácii akcie a pomáhla pri jej spropagovaní. Sme radi, že všetky zvedavé oči aj priatelia netopierov sa takto zišli a vychutnali si túto zaujímavú a milú akciu. Dúfame, že sa aj budúci rok, pri Noci netopierov opäť stretneme. Možno v hojnejšom počte, s vhodným počasím a programom, ktorý prinesie ďalšie zaujímavé informácie o netopieroch. Poznaním týchto živočíchov dokážeme spoločne pestovať lásku a pochopenie k týmto fascinujúcim nočným letcom.

Patrik Prezbruchý