Bane na Rákoši sa už zabezpečujú

V týchto dňoch sa uskutočňuje zabezpečenie banských diel pri obci Rákoš. Prihliada sa pritom na výskyt netopierov zistený počas terénneho stretnutia SON v dňoch 7.-9.júla 2006. Na základe údajov zistených na terénnom stretnutí a tiež údajov Správy NP Muránska planina...

V týchto dňoch sa uskutočňuje zabezpečenie banských diel pri obci Rákoš. Prihliada sa pritom na výskyt netopierov zistený počas terénneho stretnutia SON v dňoch 7.-9.júla 2006. Na základe údajov zistených na terénnom stretnutí a tiež údajov Správy NP Muránska planina sa v spolupráci s Rudnými baňami š.p. Banská Bystrica hľadalo riešenie zabezpečenia banských diel, tak aby neboli nebezpečné pre ľudí a zver, ale zároveň aby naďalej slúžili ako miesto rozmnožovania a zimovania netopierov. Výsledným riešením je ochranný múr okolo kolmých otvorov, vysoký priemerne 1,1 m, ktorý v týchto dňoch budujú pracovníci Rudných baní š.p. za pomoci ľudí na aktivačnom príspevku z obecných úradov Rákoš a Nandraž. Týmto sa snáď dokáže zabezpečiť zachovanie jednej významnej populácie netopierov - konkrétne podkovára malého, podkovára južného a lietavca sťahovavého.

Ervin HaplNa uzatváraní sa podieľali aj obyvatelia obce Nandráž v rámci aktivačného príspevku. "Riadne sme sa tu pri vynáškach nadreli"