Bibliografia netopierov Slovenska

S potešením oznamujem, že sa mi konečne podarilo umiestniť na stránku chiropterologickú bibliografiu Slovenska. Predstavovaná je súpisom literatúry, obsahujúcej informácie o netopieroch Slovenska, o chiropterologickom dianí v našej krajine ako aj práce, spracovávajúce materiál netopierov zo Slovenska...

S potešením oznamujem, že sa mi konečne podarilo umiestniť na stránku chiropterologickú bibliografiu Slovenska. Predstavovaná je súpisom literatúry, obsahujúcej informácie o netopieroch Slovenska, o chiropterologickom dianí v našej krajine ako aj práce, spracovávajúce materiál netopierov zo Slovenska. Prehľad, ktorý je v súboroch rozdelených s výnimkou najstaršieho obdobia na 10-ročné intervaly, obsahuje viac ako 1200 záznamov.
Napriek vynaloženej snahe, nie je v mojich silách dohľadať všetko a prirodzene nie je možné, aby táto bibliografia bola úplná. V jednotlivých súboroch sú vyznačené žlto niektoré chýbajúce informácie. Bude mi potešením, ak čitatelia a používatelia bibliografie prispejú k ich odstráneniu a k jej doplneniu.
Na záver dovoľte tip na prozaickú knihu s netopierárskymi motívmi. Peter Glocko je rodák z Muráňa a ako spisovateľ sa venuje tvorbe pre deti a románom s historickými námetmi. Nedávno vydal útlu knižku Večernica z Dračej jaskyne, ktorá práve obsahuje motívy zo života netopierov aj v texte ale aj v krásnych ilustráciách Luboša Kürthyho:
„Pozriem hore – a vtedy zbadám vo výške… tak vysoko, až sa mi zasekne dych… zbadám tam hore čierny záves… záves sa hýbe… rozpadáva sa… rozlieta na všetky strany!
Ohlušil ma cvrkot a trepot krídel! Netopieria kolónia sa prebudila… tam hore, pod kopulou jaskyne, sa odlepil prvý netopier, druhý, tretí, krúžia, bŕkajú pod stropom jaskyne, čo iskrí a hrá všetkými farbami ako kamenná obloha obsypaná hviezdnym prachom.
Netopiere sú čoraz nepokojnejšie, ostro cvrlikajú, pískajú, počujem ich strach… vyľakali ich plamienky sviečok!“

Do čítania, priatelia!

Marcel Uhrin

Podporte nás

Naše aktivity závisia od Vašej podpory
Vyzbierali sme už €. Ďakujeme