Bibliografia netopierov Slovenska

S potešením oznamujem, že sa mi konečne podarilo umiestniť na stránku chiropterologickú bibliografiu Slovenska. Predstavovaná je súpisom literatúry, obsahujúcej informácie o netopieroch Slovenska, o chiropterologickom dianí v našej krajine ako aj práce, spracovávajúce materiál netopierov zo Slovenska...

S potešením oznamujem, že sa mi konečne podarilo umiestniť na stránku chiropterologickú bibliografiu Slovenska. Predstavovaná je súpisom literatúry, obsahujúcej informácie o netopieroch Slovenska, o chiropterologickom dianí v našej krajine ako aj práce, spracovávajúce materiál netopierov zo Slovenska. Prehľad, ktorý je v súboroch rozdelených s výnimkou najstaršieho obdobia na 10-ročné intervaly, obsahuje viac ako 1200 záznamov.
Napriek vynaloženej snahe, nie je v mojich silách dohľadať všetko a prirodzene nie je možné, aby táto bibliografia bola úplná. V jednotlivých súboroch sú vyznačené žlto niektoré chýbajúce informácie. Bude mi potešením, ak čitatelia a používatelia bibliografie prispejú k ich odstráneniu a k jej doplneniu.
Na záver dovoľte tip na prozaickú knihu s netopierárskymi motívmi. Peter Glocko je rodák z Muráňa a ako spisovateľ sa venuje tvorbe pre deti a románom s historickými námetmi. Nedávno vydal útlu knižku Večernica z Dračej jaskyne, ktorá práve obsahuje motívy zo života netopierov aj v texte ale aj v krásnych ilustráciách Luboša Kürthyho:
„Pozriem hore – a vtedy zbadám vo výške… tak vysoko, až sa mi zasekne dych… zbadám tam hore čierny záves… záves sa hýbe… rozpadáva sa… rozlieta na všetky strany!
Ohlušil ma cvrkot a trepot krídel! Netopieria kolónia sa prebudila… tam hore, pod kopulou jaskyne, sa odlepil prvý netopier, druhý, tretí, krúžia, bŕkajú pod stropom jaskyne, čo iskrí a hrá všetkými farbami ako kamenná obloha obsypaná hviezdnym prachom.
Netopiere sú čoraz nepokojnejšie, ostro cvrlikajú, pískajú, počujem ich strach… vyľakali ich plamienky sviečok!“

Do čítania, priatelia!

Marcel Uhrin