Cave-roosting Bats International Conference

V dňoch 21.-23. septembra 2012 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie venovanej netopierom "CAVE-ROOSTING BATS INTERNATIONAL CONFERENCE", ktorá sa konala v maďarskom Miskolci...

V dňoch 21.-23. septembra 2012 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie venovanej netopierom "CAVE-ROOSTING BATS INTERNATIONAL CONFERENCE", ktorá sa konala v maďarskom Miskolci. Organizátorom podujatia bola Maďarská speleologická spoločnosť (Magyar Karst- és Barlangkutató Társulat). Hneď v prvý deň realizácie podujatia bol pre nás pripravený výjazd do terénu v Národnom parku Bükk. Navštívili sme dva jaskynné systémy, Kecske-lyuk a Kö-lyuk, významné pre výskyt kolónií Rhinolophus euryale a Miniopterus schreibersii. Okrem týchto druhov sme zaznamenali prítomnosť Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis dasycneme a Myotis daubentoni. V rámci večerného mist-nettingu sme do siete odchytili dva jedince Myotis bechsteinii.

Konferencie sa zúčastnili výskumní pracovníci z 5 rôznych krajín (z Maďarska, Rakúska, Rumunska, Slovenska a Austrálie). Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reprezentovali Edita Miková a Marcel Uhrín (spoločne s rumunskými a maďarskými spoluautormi) vo forme prezentácie Population processes in Mediterranean horseshoe bats (Rhinolophus euryale) in the Carpathians. Z ďalších prezentácií sme sa dozvedeli napríklad o názvoch netopierov na známkach, výsledkoch programu reštitúcie Rhinolophus euryale v Maďarsku, výskyte a metódach výskumu masových kolónií netopierov Miniopterus schreibersii bassanii v Južnej Austrálii, syndróme bieleho nosa a i.

Nasledujúca medzinárodná konferencia venovaná netopierom sa bude konať v Berlíne, v marci 2013, na tému: Bats in the Anthropocene. Takže, máme sa na čo tešiť!

Denisa Lobbova