Čistenie a úprava vchodu do štôlne v Barlahove

Štôlňa v Barlahove patrí medzi jedno z hlavných zimovísk netopierov vo Vihorlatských vrchoch...

Štôlňa v Barlahove patrí medzi jedno z hlavných zimovísk netopierov vo Vihorlatských vrchoch. Od roku 2011 bola nekontrolovaná, pretože prístup do nej bol znemožnený zasypávaním sa zeminy zo svahu. Štôlňa sa nachádza na ľavej strane brehu nad potokom Barlahov. Podľa doterajších mapovaní tam bolo zistených 5 druhov netopierov – najpočetnejšie Rhinolophus hipposideros (max. 58 jedincov v roku 2008) a ojedinele Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis myotisPlecotus auritus. Počas 3 mesiacov sme priebežne čistili štôlňu od nánosov zeminy a lístia. Na pomoc nám prišli aj dobrovoľníci. Po vynosení zeminy zo zasypaného vchodu a vnútra štôlne sme dali vyrobiť drevené debnenie, ktoré zamedzí zasypávanie vchodu do štôlne. Zároveň bude možné obnoviť pravidelné zimné sčítania na tomto zimovisku.

Štefan Danko & Zuzana Argalášová