Zahájili sme sezónu čistenia podkroví

Nový priemyselný vysávač mal svoju premiéru už v minulom roku vo veži evanjelického kostola v Jelšave. V sobotu (19. 10.) nám poslúžil aj v obci Lipovec a Ratková. Vo veži kostola v Lipovci nás čakala celá tona guána!

Zahájili sme sezónu čistenia podkroví

Veža kostola v obci Lipovec nebola nikdy čistená od netopierieho trusu. Celá tona guána ťažila kamennú klenbu nad zvonmi už dlhšie obdobie. Včera sa nám podarilo začať s čistením, odstránili sme približne polovicu z veľkého množstva trusu. Pokračovať v prácach budeme ešte v tomto roku.

Kostol sa nachádza v prekrásnom prostredí dedinky posadenej do územia európskeho významu Drienčanský kras. V obci žije prevažná časť rómskeho obyvateľstva. Starší pôvodní obyvatelia dožívajú a mladí sa odsťahovali za prácou a spoločenským životom do miest.

V minulom roku vyhlásili kostol za kultúrnu pamiatku a s tým prišla aj dotácia pre jeho obnovu. Vymenené boli okná a opravená bola strešná krytina na lodi kostola. Vežu tiež čaká rekonštrukcia, avšak projekt ani termín ešte nie je plánovaný. Bude nutné demontovať krytinu a vymeniť obvodové trámy, ktoré sú dnes úplne spráchnivené. V kostole sa vyskytuje minimálne 5 druhov netopierov. Materské kolónie v počte spolu približne 300 jedincov tvoria netopiere brvité (Myotis emarginatus), podkováre južné (Rhinolophus euryale) a podkováre malé (Rhinolophus hipposideros). Roky staré guáno nasvedčuje tomu, že netopiere využívajú vežu kostola už oddávna. Pri rekonštrukcii kostolnej veže bude nutné prihliadať na letný výskyt týchto kolónií a obnovu realizovať mimo reprodukčnej sezóny netopierov. Veríme, že sa nám v nasledujúch rokoch podarí získať príspevok k tejto potrebnej obnove.

Evanjelický kostol Ratková už svojou obnovou prešiel. V decembri 2018 bola vymenená krytina na ploche približne 90% strechy. Farnosť spravila všetko preto, vrátane výberu vhodného typu a farby novej strešnej krytiny, aby jedna z najpočetnejších reprodukčných kolónií netopiera obyčajného (Myotis myotis) v strednej Európe mohla podkrovie kostola aj naďalej využívať. V sobotu sme okrem vyčistenia podkrovia od guána (13 vriec) spravili drobné zásahy. Opravili sme dieru v eternitovej krytine v starej časti strechy a uzatvárali diery v klenbách v miestach, kde visia lustre, kvôli prepadu guána do priestorov kostola. Vysávačom sme vyčistili priestor okolo orgánu, ktorý bol tiež znečistený trusom a prachom.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým zúčastneným osobám - p. Gabčanovi (farár, obec Lipovec), p. Makovníkovej (kostolníčka, obec Lipovec), p. Kerekréty (farár, obec Ratková), p. Palúš (kostolník, obec Ratková), aktívnym členom SON aj dobrovoľníkom z občianskeho združenia Živá planina.

Ďakujeme tiež za vašu podporu z 2% z daní, vďaka ktorým sa mohli tieto ochranné opatrenia realizovať.