Čistenie evanjelického kostola v Radvani v Banskej Bystrici

Na základe dopytu resp. prosby od správcu predmetného kostola sme boli oslovení ako organizácia, ktorá zastrešuje ochranu netopierov. Problém bol v guáne, ktoré sa nachádza v priestoroch veže.

Čistenie evanjelického kostola v Radvani v Banskej Bystrici

Pred dvadsiatimi rokmi prebehol v celom meste Banská Bystrica prieskum podkrovných priestorov kostolov za účelom zistenia prezencie alebo absencie výskytu letných kolónií netopierov. V tomto kostole sme ,,neevidovali“ žiadnu významnú letnú kolóniu netopierov resp. v celom meste Banská Bystrica sa netopiere v ,,kostoloch“ nevyskytovali. Po prvotnom prezretí priestorov veže, sme skonštatovali, že sa tu nachádza guáno o hrúbke približne 10 cm, čo pravdepodobne naznačuje, že sa tu musí vyskytovať nejaká väčšia letná kolónia netopierov. Aká to zistíme v nasledujúcich mesiacoch. Dňa 20. marca 2024 sme si dohodli termín ,,čistenia“ a išlo sa na vec. Spolu sme z veže zniesli 10 plných vriec  guána. Tak isto sa dohodla aj ďalšia spolupráca na prípadnom monitoringu kolónie a na technickom zabezpečení priestorov veže v podobe položenia plastovej fólie ako ochrana drevenej konštrukcie veže resp. zabezpečení hodinového stroja pred znečistením. Samotné čistenie bolo uskutočnené bez akéhokoľvek nároku na finančné prostriedky. Aj touto formou chceme veľmi pekne poďakovať správcovi kostola pánovi Pakšimu, za ústretovosť, trpezlivosť a ochotu pri ochrane netopierov v podkrovných priestoroch kostolov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Foto a text: Peter Bačkor

Obr_1: Evanjelický kostol v Radvani na Sládkovičovej ulici v Banskej Bystrici

Obr_2: Interiér veže v kontexte pracovného nasadenia

Obr_3: Výsledok práce, 10 kusov vriec guána