Čistenie kostola v Blhovciach

Konala sa dobrovoľná akcia - čistenie podkrovia kostola od guána.

Čistenie kostola v Blhovciach

Jar sa pomaly blíži a preto ani tento rok nevynecháme dobrovoľnú akciu  – nezištné vyčistenie kostola, kde sa vyskytuje letná kolónia netopierov. Tento rok na jarnú akciu padla voľba juh stredného Slovenska, obec v okrese Rimavská Sobota – Blhovce. Malá obec sa nachádza v Cerovej vrchovine. Spoločnosť pre ochranu netopierov eviduje v tomto kostole letnú kolóniu netopiera obyčajného (Myotis myotis).
V roku 2003 mala kolónia okolo 2000 jedincov, v súčasnosti (rok 2015) sa početnosť pohybuje okolo 200 – 250 jedincov. Netopiere sa v rímsko-katolíckom kostole Sv. Márie Magdalény vyskytujú od konca marca po začiatok októbra nad hlavnou loďou. V letnom období, sa samice s mláďatami sa presúvajú do priestoru nad sakristiu, kde je plechová strecha a stabilnejšia teplota počas noci.

Aj keď teploty v podkroví ešte neprekračovali 30 stupňov, práca bola pomerne namáhavá. Spolu sme naplnili 30 vriec guánom, a to ešte zostalo miesto minimálne na ďalších dvadsať vriec, takže príležitosť sa tam opätovne vrátiť zrejme ešte bude.

Na záver ako ináč nám nedá poďakovať pánovi správcovi farnosti v Hodejove (Mgr. Zoltán Oravecz), pani Molnárovej – kostolníčke v obci Blhovce za pomoc, ústretovosť a trpezlivosť pri realizácii. Dopravu a materiál zabezpečila f. OTONYCTERIS s.r.o.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Text a foto: Peter Bačkor