Ďalšie nálezy „syndrómu bieleho nosa“

Po prvých nálezoch syndrómu bieleho nosa (WNS) na troch lokalitách v Slovenskom Krase a jednej lokalite v Malých Karpatoch bolo toto piesňové ochorenie (rod Geomyces) netopierov zdokumentované pri

Po prvých nálezoch syndrómu bieleho nosa (WNS) na troch lokalitách v Slovenskom Krase a jednej lokalite v Malých Karpatoch (www.miniopterus.sk) bolo toto piesňové ochorenie (rod Geomyces) netopierov zdokumentované pri monitoringu netopierov v Banskej Štiavnici. Dňa 16. februára 2010 (utorok) sme sa pustili do posledného podzemného priestoru – stará banská štôlňa Ignác v prímestskej časti Banskej Štiavnice - Štefultov. Z celkového počtu 5 jedincov netopiera veľkého (Myotis myotis) sme objavili dva jedince, ktoré mali v oblasti hlavy a nosa ,,bielu pleseň“. Nachádzala sa iba v tvárovej časti t.j. po kútikoch úst resp. nosa. Jedince nevykazovali nejakú extrémne nízku fyzickú kondíciu. Na zvyšných troch sme ochorenie nepozorovali. V tomto priestore sme determinovali ešte tri ďalšie druhy – podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) a netopier vodný (Myotis daubentonii). Na ostatných jedincoch neboli tak isto pozorované žiadne príznaky ochorenia. V rámci celého monitoringu sme skontrolovali deväť zimovísk v širšej oblasti Banskej Štiavnice a Hodruši Hámroch a ale na žiadnom, okrem spomínaného sme nezaznamenali ,,syndróm bieleho nosa“.

Na záver len treba smutne konštatovať, aby sme ešte ku konci tejto sezóny monitoringu zimovísk na Slovensku venovali zvýšenú pozornosť pri sčitovaní netopierov a presne zdokumentovali toto ochorenie!

Text: Peter Bačkor
Foto: Karol Weis