Mimoriadna výučba detí na ZŠ Budmerice a Jablonec

Vďaka podpore z Nadácie Tatra banky sme zrealizovali malý projekt s názvom "Aha, netopier!"

Mimoriadna výučba detí na ZŠ Budmerice a Jablonec

Projekt bol zameraný na envirovýchovu v dvoch školách v Bratislavskom kraji (ZŠ Jablonec, ZŠ s MŠ Budmerice), s cieľom edukácie detí v oblasti ochrany netopierov. Našim cieľom bolo zapojiť deti do ochrany prírody a zlepšiť ich povedomie o možnostiach ochrany (nielen) netopierov, prostredníctvom prednášok a edukačných materiálov, ktoré počas prednášok obdržali. Prednášky boli veľmi podnetné, o čom nás presvedčili deti, keď po prednáške veľmi presne a podrobne vyplnili pripravené úlohy. Aktivity viedla Vendula Odkladalová (študentka veterinárnej univerzity).

Deti tiež obdržali tematické omaľovánky a neoddeliteľnou súčasťou edukácie bola stavba búdok, vopred pripravených na jednoduché poskladanie deťmi. Zložené a vymaľované búdky boli následne vyvesené v areáloch škôl v počte celkom 6 kusov. Búdky by v budúcnosti mali slúžiť na prechodný pobyt netopierov v čase preletov a párenia. Dúfame, že deti si z projektu odniesli čo najviac poznatkov a skúseností a že s uvedenými školami budeme v budúcnosti spolupracovať pri ďalších aktivitách či projektoch.

Omaľovánka "Kamarát netopier" A3

Omaľovánka "Kamarát netopier" A4

Pracovný zošit "Aha, netopier!"