Ekovýchovný program Netopiere Tatier

Jedným z nástrojov, ktorým pomáhame chrániť netopiere, je ekovýchova. Okrem množstva besied, prednášok, aktivít pre verejnosť aj školy sme v tomto roku začali spolupracovať s lesnými pedagógmi Štátnych lesov TANAPu...

Jedným z nástrojov, ktorým pomáhame chrániť netopiere, je ekovýchova. Okrem množstva besied, prednášok, aktivít pre verejnosť aj školy sme v tomto roku začali spolupracovať s lesnými pedagógmi Štátnych lesov TANAPu. Dôležitým medzníkom bol seminár pre lesných pedagógov 30. 9. 2013 v Tatranskej Lomnici.

Pracovníci lesných obvodov ŠL TANAP sa dlhodobo venujú ekovýchove v školách systematicky počas celého školského roku. Pre rok 2013/2014 si vybrali tému Netopiere. Približne 650 zapojených detí prejde vzdelávaním na tému netopiere, vypracujú náročné pracovné listy, splnia množstvo úloh, zmajstrujú a vyvesia búdku pre netopiere, a naučia sa pozorovať netopiere v teréne. Členovia SON v spolupráci s pracovníkmi ŠL TANAP spracovali informačný leták o netopieroch Tatier, pracovné listy pre deti a ďalšie podklady pre výučbu na školách. Na seminári v Tatranskej Lomnici Martin Ceľuch, Ivana Labudíková a Eva Stanková lesným pedagógom odprezentovali základné informácie o netopieroch a ich ochrane. Igor Stavný (ŠL TANAP) predstavil samotný ekovýchovný program Netopiere Tatier. Počas roka budeme naďalej spolupracovať besedy, exkurzie) a v júni 2014 program uzavrieme súťažou detí.