Horskú chatu v sedle Burda osídlia netopiere

Horskú chatu v sedle Burda zdobia nové búdky pre netopiere. Tieto úkryty budú môcť netopiere využívať v letnom, ale aj zimnom období.

Horskú chatu v sedle Burda osídlia netopiere

Sedlo Burda pod úpätím Fabovej hole v Národnom parku Muránska planina je významným migračným koridorom pre netopiere. Sedlo spája chladné horské smrečiny nad dolinou Hronca s teplými, juhoozápadne orientovanými svahmi Tisovského krasu, ktoré pokrývajú prevažne bukové lesy. Okolité laznícke osídlenie, rozmanitosť biotopov a hospodárenie koňmi, dobytkom či ovcami vytvára vhodné prostredie pre lovnú aktivitu netopierov. Vodným zdrojom pre netopiere sú početné prameniská v okolí. Netopiere môžu pri svojich jarných či jesenných preletoch osídliť podkrovia či fasády lesných chát roztrúsených na lazoch - takýto výskyt však býva často neželaným. My sme im úkrytovú ponuku spestrili o alternatívne dutiny - búdky.

S dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Živá planina a ďalšími pomocníkmi sme nainštalovali rôzne typy búdok na fasádu horskej chaty - terénneho informačného strediska Burda. Chata leží priamo na trase Huculskej magistrály, preto má vybudovaný prístrešok pre odpočinok koní. Túto možnosť sme využili a inštalovali sme jednu búdku aj pod prístrešok.

Netopiere si nové úkryty nájdu veľmi rýchlo, pretože už predtým si okolie chaty zvedavo obzerali a snažili sa ukryť do štrbín kamenného muriva, ktoré tvorí podstatnú časť fasády. Búdky sú dizajnované na prechodný výskyt netopierov, no niektoré typy aj na tvorbu letných kolónií, napr. pre druhy ukrývajúce sa v štrbinách ako sú večernica malá a večernica pestrá. Jeden zateplený hibernačný box si môžte obzrieť na zadnej stene chaty, ten slúži na prezimovanie netopierov. Zimujúca kolónia môže pozostávať aj z viac ako 50tich jedincov. 

Ďakujeme Správe NP Muránska planina, zástupcom združenia NOVÁ BURDA - obnova turistického Informačného centra Burda za spoluprácu.

Aktivity boli finančne podporené zo získaných 2% z Vašich daní.  ĎAKUJEME!