Keď netopiere zablúdia

Paneláky v našich mestách sa môžu stať smrteľným nebezpečenstvom pre netopiere aj z mnohých ďalších dôvodov okrem zatepľovania. Jedným z nich je uviaznutie netopierov v rôznych priestoroch, podmienené aktívnym vyhľadávaním úkrytov

Paneláky v našich mestách sa môžu stať smrteľným nebezpečenstvom pre netopiere aj z mnohých ďalších dôvodov okrem zatepľovania. Jedným z nich je uviaznutie netopierov v rôznych priestoroch, podmienené aktívnym vyhľadávaním úkrytov, ktoré imitujú podmienky prirodzených úkrytov. Netopiere často krát prelezú zložitým systémom vzduchotechniky, či netesnosťami vo vonkajšom plášti budovy

Paneláky v našich mestách sa môžu stať smrteľným nebezpečenstvom pre netopiere aj z mnohých ďalších dôvodov okrem zatepľovania. Jedným z nich je uviaznutie netopierov v rôznych priestoroch, podmienené aktívnym vyhľadávaním úkrytov, ktoré imitujú podmienky prirodzených úkrytov. Netopiere často krát prelezú zložitým systémom vzduchotechniky, či netesnosťami vo vonkajšom plášti budovy a naspäť sa už vrátiť nedokážu, akokoľvek sa o to snažia. Takýmto netopierom zostáva už len čakať na zdĺhavý koniec, kedy hynú od celkového vysilenia, smädu a hladu.

Podobný prípad evidujem i v Košiciach, v panelovom dome na Pražskej ulici. Tu sa však našiel dobrý človek, ktorý promptne zareagoval na úkaz permanentného výskytu netopierov vo vchode a kontaktoval našu organizáciu s prosbou o pomoc. Prvýkrát som bol problém preskúmať 8. decembra 2009, kedy som zistil 1 samičku večernice malej (Pipistrellus pipistrellus) poletujúcu na najvyššom poschodí. Netopierik bol odchytený a spätne vypustený za vhodných večerných podmienok v Košiciach. V ten večer prítomnosť ďalších netopierov nebola zistená. To však bol iba klamlivý dojem, lebo vchod ešte ukrýval niekoľko desiatok malých večerníc utajene osídľujúcich stúpačku s elektrickou inštaláciou, s obtiažnym prístupom pre ich odlov. Nasledovalo niekoľko ďalších návštev na danej adrese. Výsledok: 29 zachránených netopierikov. Tri ďalšie večernice sa dostali na slobodu pomocou obyvateľov domu. Najsmutnejší bol nález rôzne starých kadáverov min. 28 večerníc, z ktorých 26 ukrývala skriňa s elektromermi. Netopiere sa tu vyskytovali od jesene a údajne už viac rokov. Tomu nasvedčuje i nález niekoľkých už takmer úplne rozpadnutých kostier.

Veľmi zaujímavým je nález živej samičky večernice s krúžkom SLOVAKIA M 0539, ktorým ju označil 26. 8. 2009 Dr. M. Fulín po odchyte v interiéri Národného onkologického ústavu v Košiciach. Táto večernica bola vypustená v Moldave nad Bodvou a predsa sa znovu vrátila hľadať jesenné/zimné stanovište priamo do mesta Košice.

Za najpravdepodobnejšiu cestu vstupu večerníc do vchodu bol určený otvor v stene šachty pre motor výťahu, ktorým je naťahané vedenie niekoľkých káblov a TV antén zo strechy. Otvory a netesnosti boli ošetrené PUR penou a na vetracie otvory vzduchotechniky bude ešte pred oteplením nainštalovaná jemná sieťka. Za výdatnú pomoc ďakujem Dr. Mirovi Fulínovi, ktorý pre večernice našiel miesto v Jasovskej jaskyni, kde môžu zazimovať v prirodzených podmienkach a Ing. Miščíkovi z Košíc, ktorého netopiere v núdzi nenechali ľahostajným.

Ľuboš Korytár