Kolízia netopiera s elektrickým vedením

Dňa 10. 10. 2008 sme s Dr. Krištofíkom pozorovali pri Sáse neďaleko Lehnic
(Žitný ostrov) v poobedňajších hodinách (okolo 16-tej) silný ťah netopierov...

Dňa 10. 10. 2008 sme s Dr. Krištofíkom pozorovali pri Sáse neďaleko Lehnic (Žitný ostrov) v poobedňajších hodinách (okolo 16-tej) silný ťah netopierov (pravdepodobne Nyctalus noctula). Lietali v okolí elektrických vodičov vysokého napätia, na ktoré práve pristávali a vzletovali škorce. Škorce a netopiere lietali spolu v rozptýlenom kŕdli, čo som doteraz nikdy nepozorovala.
Na druhý deň sme našli pod vedením mŕtveho jedinca Nyctalus noctula (asi 1 deň mŕtveho), ktorý zrejme narazil do vodičov vedenia, nakoľko mal značne zredukovanú pravú časť lietacej blany a na ľavej strane mal dokonca diery. Skontrolovali sme oblasť pod stĺpom vysokého vedenia, ale ďalšie uhynuté netopiere sme už nenašli.

Alžbeta Darolová