V Ľutine pri Sabinove sme vyrábali búdky pre netopiere a nie len to!

V dňoch 25. - 26. mája sa v Ľutine neďaleko Sabinova konala konferencia "Ochrana stvorenstva v živote kresťana". Deti spoločne s rodičmi si vyrobili búdky pre netopiere a tým podporili úkrytové možnosti pre tieto fascinujúce cicavce.

V Ľutine pri Sabinove sme vyrábali búdky pre netopiere a nie len to!

V krásnu slnečnú sobotu sme sa zúčastnili druhého dňa konferencie "Ochrana stvorenstva v živote kresťana". Tento deň bol vyhradený pre aktivity praktickej environmentálnej výchovy. Návštevníci si napríklad na našom stanovišti mohli vyrobiť z pripraveného materiálu búdku pre netopiere. Tú si potom vyvesia v okolí svojich domovov a podporia tak netopiere. Celkovo si deti v spolupráci s rodičmi vyrobili viac ako 10 takýchto búdok. Popri tom sa dozvedeli o význame netopierov, ale aj vtákov v prírode a špeciálne v okolí ľudských obydlí. Veríme, že aj takéto aktivity prispievajú k búraniu mýtov o netopieroch ako krvilačných "posloch diabla". 
V priestoroch Domu sv. Mikuláša si návštevníci pozreli výstavy "Špirháč, gacek, trulelek" venovanú netopierom a výstavu "Okrídlení pútnici" venovanú vtáčej migrácii. Celkom 26 posterov nám zapožičalo Východoslovenské múzeum v Košiciach, za čo im veľmi ďakujeme. Akcie sa zúčastnil aj zamestnanec múzea a ornitológ RNDr. Peter Krišovský, ktorý predviedol odchyt vtákov do nárazových sietí. Chytila sa napríklad penica popolavá (Sylvia curruca), žltochvosť domový (Phoenicurus ochruros) a vrabec poľný (Passer montanus)
Deti si pozreli, ako to vyzerá vo včeľom úli, vyrobili si sviečku z včelieho vosku a dozvedeli sa veľa o živote včiel od miestneho včelára. Ďalšou témou boli odpady, ich triedenie a recyklácia. No v prvom rade také správanie, aby sme ich tvorili čo najmenej v každodennom živote. 
Vďaka patrí všetkým, ktorí bez nároku na odmenu prispeli svojou troškou k tomu, aby sa táto akcia uskutočnila. 

Organizátorom konferencie bola Environmentálna subkomisia Teologickej komisie, KBS a Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, eRko a OZ Tilia. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa a prezentovať netopiere v pravom svetle, tešime sa na prípadné pokračovanie spolupráce. 

Milan Hrivňak, Martin Ceľuch