Kontrola zimovísk Revúckej vrchoviny - pozvánka do terénu

Milý naši členovia,
okrem priania všetkého dobrého do nového roka vás chceme oboznámiť s ďalším priebehom našich banských projektov a pozvať vás do terénu na kontrolu netopierov na svojich zimoviskách...

Milý naši členovia, okrem priania všetkého dobrého do nového roka vás chceme oboznámiť s ďalším priebehom našich banských projektov.

Jesenný monitoring presunov netopierov na viacerých lokalitách a aktuálne prebiehajúce sčítanie netopierov na zimoviskách nám prinášajú veľa nových, zaujímavých informácií. V priestoroch, kde samice druhov lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii) a podkovár južný (Rhinolophus euryale) prinášali na svet svoje mláďatá a v letných mesiacoch tvorili početné kolónie, nachádzame v tomto období pár zimujúcich netopierov iných druhov, napr. uchaňu čiernu, podkovára malého a iné. Kladieme si otázku, kde zimujú všetky netopiere z fascinujúcich letných kolónií? V niektorých podzemných priestoroch sme už objavili zimujúce jedince pravdepodobne z týchto populácií. Je nimi baňa Marta pri Jelšave a zabezpečená baňa s vertikálnym komínom pri obci Rákoš. V súčasnosti pracujeme na detailnom počítaní jedincov v zimujúcej kolónii na fotkách, aby sme počty jedincov vedeli porovnať s počtami jedincov v reprodukčnej kolónii monitorovanej v letných mesiacoch. Rovnako sa snažíme odpovedať si na otázku, kde zimujú jedince podkovára južného, keďže takéto zimovisko sme v banskom teréne Revúckej vrchoviny zatiaľ ešte neobjavili. Na území Revúckej vrchoviny máme vyše 200 banských systémov, ktoré sú projektovým cieľom zimného monitoringu. Touto krátkou správou vám prinášame možnosť sa s nami zúčastniť terénneho sčítania netopierov na zimoviskách. Prihlásiť sa môžte na akcie v termínoch 23. - 26. januára, 13. - 16. februára a 20. - 23. februára 2014. Podmienky: Preplácame PHM spotrebované na území orografického celku Revúcka vrchovina. Mimo tohto územia preplatíme cestovné, ak sa naplní auto min. 4 pracovníkmi, ktorí zostanú na akcii min. 2 dni. Pracovná mzda na deň je 15-20 euro. Dobrovoľní pracovníci nám pomáhajú naplniť kofinancovanie projektu. Kontaktné mailové adresy: ervin.hapl@gmail.com, goblin.denn@gmail.com Tešíme sa na vašu účasť!

Denisa Lobbová & Ervín Hapl