Kostol Petrovice - čistenie podkrovia od guána

K netopierárskej zimnej sezóne často patria aj nákupy vriec, lopát a respirátorov, prenikavá „vôňa“ guána, zaprášené (nielen) čelovky, soboty strávené v podkroviach kostolov...

K netopierárskej zimnej sezóne často patria aj nákupy vriec, lopát a respirátorov, prenikavá „vôňa“ guána, zaprášené (nielen) čelovky, soboty strávené v podkroviach kostolov...

Po účasti na vyčistení podkrovia v Dolnej Marikovej sme na rok 2013 naplánovali ďalšie brigády. V sobotné ráno 9. 2. 2013 sme sa stretli pri kostole Narodenia Panny Márie v Petroviciach. Letná kolónia netopierov obyčajných (Myotis myotis) s počtom jedincov vyše 600 ks tu v podkroví zanecháva vrstvy guána.

Prvýkrát sme vyčistenie zabezpečili pred 2 rokmi (nazbieraných 40 vriec guána). Tentoraz sme boli sedemčlenný tím (Ivana Labudíková, Ľubomíra Vávrová, Ivana Kalafusová, Rastislav Staník, Peter Labudík, Peter Mikoláš, Eva Stanková). Výsledkom dopoludňajšej práce bolo vyčistené podkrovie, upratané schody, 30 vriec guána... Keďže kolónia spôsobuje farníkom nemalé problémy (najmä intenzívny zápach v kostole v letných mesiacoch), okrem vyčistenia sme zhodnotili aj možnosti technických opatrení, ktoré by zmiernili problémy s netopiermi (napr. kryty nad vetracie otvory, zástena zabraňujúca prenikaniu netopierov na schodište a pod.), a ktoré plánujeme tento rok realizovať.

Ďakujeme správcovi farnosti Mgr. Antonovi Gavlasovi , ako aj miestnym farníkom, za ústretovosť a ochotu pri zabezpečení brigády, ako aj za trpezlivosť s prítomnosťou kolónie netopierov. Za výborný fašiangový obed a teplo pri krbe patrí naša vďaka rodinke Žídekovcov z Petrovíc.

Do konca tohtoročnej zimy nás ešte čakajú podkrovia s guánom v Rajci, Fačkove, Kamennej Porube, Konskej a Višňovom (ak stihneme, možno aj ďalšie...). Práce na vyčistení podkroví organizujú a finančne zabezpečujú Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku v spolupráci s OZ Tilia, s pomocou mnohých dobrovoľníkov (ďakujeme :-)).

Zdroj textu: www.oz-tilia.eu