Zúčastnili sme sa záverečnej konferencie projektu LIFE Podkowiec+ v Poľsku

V dňoch 20. - 21. apríla sme sa zúčastnili záverečnej konferencie projektu LIFE Podkowiec+, ktorá sa konala pri Krakove v malom mestečku Bochnia v Poľsku.

Zúčastnili sme sa záverečnej konferencie projektu LIFE Podkowiec+ v Poľsku

V prvý deň sme si vypočuli príspevky sumarizujúce aktivity projektu LIFE zameraného na ochranu podkovára malého a iných druhov netopierov v južnom Poľsku, ako aj príspevky niektorých zahraničných hostí. Témou projektu bola ochrana úkrytov - zabezpečenie vstupných otvorov do podzemných zimovísk a zlepšenie úkrytových možností v podkroviach. Materské kolónie netopierov ich využívajú na reprodukciu v letnom období.  Súčasťou boli aj envirovýchovné aktivity. Dozvedeli sme sa napríklad, ako vyrobiť plyšového netopiera.   
Druhý deň konferencie sme videli praktické opatrenia priamo v teréne počas exkurzie. Navštívili sme zámok Wiśnicz, kde boli realizované opatrenia pre netopiere v podkroví aj pod zemou. Projekt tiež zlepšil prepojenosť lovných a úkrytových biotopov výsadbou líniovej vegetácie. Tým sa prepojili úkryty v intravilánoch miest a obcí s lesným prostredím. Príklad takéhoto riešenia sme mohli vidieť v zámockej záhrade. Na mieste, kde vyliatajú netopiere večer na lov, umiestnili líniu stromov. To zabezpečí lepšiu ochranu netopierov pred predátormi. Tie často čakajú priamo pred úkrytom na vylietajúce netopiere. Veľmi zaujímvou atrakciou bola virtuálna realita, kde si návštevnici možu zalietať s netopiermi nočnou oblohou.   

Ochrana podkrovných (materských) kolónií netopierov ako aj iných úkrytov netopierov je aktuálna aj na Slovensku. Výsledky projektu LIFE Podkowiec+ nás inšpirujú a motivujú k realizácii podobných ochranných opatrení v podmienkach Slovenska. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám podarí zrealizovať podobné opatrenia aj u nás. 
Záverečnú správu z realizácie projektu si môžete pozrieť tu.

Ďakujeme celému projektovému tímu Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura (Polish Society Of Wildlife Friends pro Natura) za možnosť načerpať inšpiráciu a nadviazať priateľské vzťahy s ľudmi, ktorým leží na srdci osud netopierov.

Denisa Lobbová, Milan Hrivňak