Medzinárodné sčítanie v Slovenskom Krase

Koncom januára navštívili Slovensko kolegovia z Maďarska a Rumunska, aby
spoločne s nami absolvovali zimné ščítanie netopierov u nás...

Koncom januára navštívili Slovensko kolegovia z Maďarska a Rumunska, aby spoločne s nami absolvovali zimné ščítanie netopierov u nás. Pri spoločnej návšteve Jasovskej jaskyne 25. januára 2008, kde nás v pohostinnom prostredí Správy jaskyne zachytil objektív fotoaparátu, porovnávali nami realizovaný monitoring zimujúcich netopierov, konzultovali spôsoby určovania, dokumentácie, vedenia záznamov a ochrany jednotlivých druhov s tým aký je realizovaný v ich domovskom prostredí. Týždenný pobyt bol pre nich, ale aj pre nás školou vzájomného zbližovania odborných poznatkov a skúseností a poznávania zaujímavých lokalít. Osobitné poďakovanie patrí Štefanovi Matisovi, ktorý sa im permanentne venoval a zabezpečil pobyt.

Miro Fulín