Mikulášske čistenie – Podkonice

V priestore nad hlavnou loďou resp. oltárom, kde sa nachádzala kolónia netopiera veľkého..

Pred rokom som si dal záväzok, že aspoň dvakrát do roka pomôžeme správcom farností vyčistiť vybrané kostoly od guána, kde sa nachádzajú významné a početnosťou veľké kolónie netopierov. Polovicu záväzku som naplnil túto jar, keď sme v spolupráci s Chránenou krajinou oblasťou Poľana vyčistili kostol v Očovej. Ešte bolo treba splniť druhú časť záväzku. Predbežný termín bol november ale vzhľadom k mojim pracovným povinnostiam to nevyšlo. Ako náhradný termín ma napadol december, potom mi skrsla myšlienka, že na ,,Mikuláša“ sme ešte kostol nečistili. Lokalita nepatrí medzi prioritné, ktorým treba pomôcť ale pán farár nás poprosil či sme sa na to dali. Odpoveď: jasné, čo by nie. V minulosti (rok 2006) sa tu vyskytovala kolónia netopiera veľkého (Myotis myotis) v počte cca 250 kusov, ktorú v súčasnosti nahradil podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) v počte 80 kusov. Keďže, priestor nebol až tak znečistený stačili sme len dvaja a jedno dopoludnie. Podarilo sa nám nahrabať a pozametať spolu 13 vriec guána. Najviac trusu sa nachádzalo v priestore nad hlavnou loďou resp. oltárom, kde sa nachádzala kolónia netopiera veľkého. Trus podkovárov sa nachádzal vo vežovej časti. Tradične na záver, ďakujeme pánovi farárovi Jozefovi Kunešovi za ústretovosť a trpezlivosť, a pánovi kostolníkovi za organizačnú pomoc a kľúče od kostola.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Text a foto: Peter Bačkor