Mladí víťazi celoslovenskej biologickej olympiády

Zdá sa, že vyrastá mladá generácia šikovných biológov. S témou výskumu a ochrany netopierov sa Andrej Boroš (Ratkovské Bystré) a Nela Gloríková (Svit) umiestnili na prvom a druhom mieste celoslovenskej biologickej olympiády. Gratulujeme!

Mladí víťazi celoslovenskej biologickej olympiády

Andrej je žiakom ZŠ Hviezdoslavova 1 v Revúcej, triedy IX.B. Andrej svoje úspechy v postupových kolách biologickej olympiády zavŕšil na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutočnilo 28. - 30. apríla 2017 v Košiciach. Napriek silnej konkurencii a prísnej odbornej porote Andrej Boroš obsadil v tejto súťaži krásne prvé miesto. Na olympiáde Andrej prezentoval svoju odbornú prácu Monitorovanie netopierov v Revúckej vrchovine. Zhrnul do nej výsledky svojho 6-ročného pozorovania a aktivít zameraných na pomoc a ochranu netopierov. K týmto lietajúcim cicavcom ho priviedol jeho otec, neskôr sa Andrej stal súčasťou monitorovacieho tímu pozostávajúceho z našich členov a pracovníkov Národného parku Muránska planina. Odborná porota ocenila najmä jeho vedomosti, kvalitu výsledkov výskumu, náročnosť a aktuálnosť témy, ale aj úsilie a zanietenosť pre danú problematiku.

Prečítajte si k téme:

Mladý biológ z "Hviezdoslavky"

Víťaz celoslovenského kola biologickej olympiády

Nela je študentkou III.B triedy Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade. So svojou prácou Expanzia mediteránneho druhu večernice Hypsugo savii na sever obsadila v najsilnejšej A-kategórii skvelé druhé miesto a už druhýkrát bude nielen svoju školu, ale celé Slovensko reprezentovať na medzinárodnom kole. Večernica Saviho (Hypsugo savii) je druh malého netopiera, ktorého výskyt na Slovensku bol prvýkrát zaznamenaný až v roku 2005. Nela sa výskumu tohto živočícha venuje už niekoľko rokov. Vďaka nemu si opäť vybojovala postup na medzinárodné finále, ktoré sa uskutoční v budúcom školskom roku.

Prečítajte si k téme:

Výnimočný talent: Nela Gloríková

Dôkazom toho, že práce víťazov celoslovenského kola biologickej olympiády boli naozaj kvalitné, je aj to, že víťazi boli automaticky prijatí na štúdium na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ.

Gratulujeme k úspechom!