Monitoring zimovísk netopierov Štiavnických vrchov alebo ,,nakoniec dvaja z desiatich“

Tak ako po iné roky na začiatok februára bola naplánovaná akcia na pravidelný monitoring zimovísk netopierov v podzemných priestoroch Štiavnických vrchov. Už od začiatku bolo jasné, že pôjde o výnimočnú akciu..

Tak ako po iné roky na začiatok februára bola naplánovaná akcia na pravidelný monitoring zimovísk netopierov v podzemných priestoroch Štiavnických vrchov. Už od začiatku bolo jasné, že pôjde o výnimočnú akciu. Najprv nám Správa CHKO Štiavnické vrchy ,,zrušila“ pobytový tábor v priestoroch sídla s nejasným odôvodneným. Každoročne sa akcie zúčastňujú top chiropterológovia (napr. Petr Benda) a hlavný organizátor (Marcel Uhrin), spolu skoro vždy okolo 10 ľudí. Ale ako sme už naznačili tento rok sme boli len dvaja. Najprv nedostali ,,povolenie na akciu“ (pre prioritnejšie pracovné úlohy) kamaráti a ex-kolegovia zo Správy CHKO Poľana, potom sa odhlásil vedúci akcie, potom vysvitlo, že nemôže ani Peter Bryndza a tak sme nakoniec zostali len my P2 (Bačkor & Urban). Jasné bolo iba to, že máme k dispozícii auto správy CHKO Štiavnické vrchy a kopec humoru uzatvoreného v bezodnej ťapke s palivom na báze etanolu. Pomoc sme nakoniec našli u študentov Univerzity Mateja Bela. Spolu sme skontrolovali 8 zimovísk netopierov v starých banských dielach v širšom okolí Banskej Štiavnice, Hodruše Hámrov a Svätého Antona. Na druhý deň sme zavolali aj kolegov z Univerzity, aby videli zimujúcu kolóniu podkovára veľkého v banskom diele Schöpfer a netopiere v prekrásnych podzemných pivniciach kaštieľa vo Svätom Antone. Celkove sme zistili prítomnosť siedmich druhov v počte skoro 500 jedincov. Pre spomínané personálne problémy sme neurobili monitoring v priestoroch týchto starých banských diel: štôlne Floriánka, Rabenštein vrchný, spodný a Pod Jedľou. Na záver ako obvykle sa chceme srdečne poďakovať vodičovi, skvelému priateľovi, strážcovi CHKO Štiavnické vrchy v jednej osobe Vladimírovi Balaškovi za neoceniteľnú pomoc a trpezlivosť pri realizácii tejto akcie. Ďalej študentom 5. ročníka Krajinnej ekológie za pomoc za podanie pomocnej ruky, kolegovi Peťovi Bitušíkovi za poskytnutie teplého a bezpečného miesta na spanie a samozrejme aj ostatným, ktorí prispeli svojimi súhlasnými rozhodnutiami k návšteve spomínaných lokalít (p. Kaňa a p. Číž). Nesmieme zabudnúť ani na kolektív pracovníkov penziónu MATEJ za ochotu servírovať nezvyčajné požiadavky hladných a smädných ,,prieskumníkov“ do záverečnej. Jedno prianie na záver: dúfame, že budúci ročník monitoringu už budeme v plnej zbroji.

Peter Bačkor & Peťo Urban