Kontakty na odborníkov

Multifunkčnosť búdok pre netopiere

Na stromoch nitrianskeho parku je inštalovaných celkom 28 drevobetónových búdok pre netopiere. Dňa 18. januára 2013 sme vykonali monitoring, ktorého cieľom bolo zistiť ich obsadenosť netopiermi v období hibernácie...

Na stromoch nitrianskeho parku je inštalovaných celkom 28 drevobetónových búdok pre netopiere. Dňa 18. januára 2013 sme vykonali monitoring, ktorého cieľom bolo zistiť ich obsadenosť netopiermi v období hibernácie, prípadne ešte akými inými skupinami živočíchov sú búdky v priebehu roka využívané. Terénna akcia spočívala vo fyzickej kontrole búdok po ich otvorení, determinácie pobytových znakov po činnosti živočíchov. Výsledky boli skutočne pestré. Guáno netopierov sme našli v 17 búdkach. Podľa trusu a hniezdneho materiálu bolo evidentné, že vtáky navštívili min. 13 búdok. V mnohých prípadoch bol zistený trus vtákov na kôpkach guána, čo naznačuje, že vtáky využívali búdku (napr. na nocovanie) až v období, kedy jej priestory netopiere opustili. V jednej z búdok sme našli kadáver sýkorky veľkej - jedinec viditeľné zranenie nemal, príčina úhynu nám teda nie je známa. Zaznamenali sme aj úbytky v populácii raniakov hrdzavých, dva uhynuté jedince. Takéto straty sú vo väčších zoskupeniach netopierov v prírode prirodzené, preto možno predpokladať, že búdky sú počtom jedincov v určitých obdobiach skutočne "vyťažené". V jednej z búdok sme zaznamenali odvážneho raniaka vo fáze hibernácie. Z celkového počtu búdok bolo 6 v minulosti osídlených hmyzom, vnútro bolo povypĺňané úľmi po osách, včelách, sršňoch i čmeliakoch. Vnútro búdkok sme (nielen z jedného) praktického dôvodu (guáno sa vám sype na hlavu, keď ich z rebríka otvárate:)) vyčistili. Myslím si, že vďaka búdkam možno nitriansky park nazvať ostrovom biodiverzity a dúfame, že túto úkrytovú ponuku budú živočíchy využívať aj naďalej.

Denisa Lobbová, Tomáš Veselovský

Podporte nás

Naše aktivity závisia od Vašej podpory
Vyzbierali sme už €. Ďakujeme