Multifunkčnosť búdok pre netopiere

Na stromoch nitrianskeho parku je inštalovaných celkom 28 drevobetónových búdok pre netopiere. Dňa 18. januára 2013 sme vykonali monitoring, ktorého cieľom bolo zistiť ich obsadenosť netopiermi v období hibernácie...

Na stromoch nitrianskeho parku je inštalovaných celkom 28 drevobetónových búdok pre netopiere. Dňa 18. januára 2013 sme vykonali monitoring, ktorého cieľom bolo zistiť ich obsadenosť netopiermi v období hibernácie, prípadne ešte akými inými skupinami živočíchov sú búdky v priebehu roka využívané. Terénna akcia spočívala vo fyzickej kontrole búdok po ich otvorení, determinácie pobytových znakov po činnosti živočíchov. Výsledky boli skutočne pestré. Guáno netopierov sme našli v 17 búdkach. Podľa trusu a hniezdneho materiálu bolo evidentné, že vtáky navštívili min. 13 búdok. V mnohých prípadoch bol zistený trus vtákov na kôpkach guána, čo naznačuje, že vtáky využívali búdku (napr. na nocovanie) až v období, kedy jej priestory netopiere opustili. V jednej z búdok sme našli kadáver sýkorky veľkej - jedinec viditeľné zranenie nemal, príčina úhynu nám teda nie je známa. Zaznamenali sme aj úbytky v populácii raniakov hrdzavých, dva uhynuté jedince. Takéto straty sú vo väčších zoskupeniach netopierov v prírode prirodzené, preto možno predpokladať, že búdky sú počtom jedincov v určitých obdobiach skutočne "vyťažené". V jednej z búdok sme zaznamenali odvážneho raniaka vo fáze hibernácie. Z celkového počtu búdok bolo 6 v minulosti osídlených hmyzom, vnútro bolo povypĺňané úľmi po osách, včelách, sršňoch i čmeliakoch. Vnútro búdkok sme (nielen z jedného) praktického dôvodu (guáno sa vám sype na hlavu, keď ich z rebríka otvárate:)) vyčistili. Myslím si, že vďaka búdkam možno nitriansky park nazvať ostrovom biodiverzity a dúfame, že túto úkrytovú ponuku budú živočíchy využívať aj naďalej.

Denisa Lobbová, Tomáš Veselovský