Nebezpečenstvo pre ľudí alebo netopiere?!

Zachraňovanie netopierov v bytoch začína byť častým javom, a môžeme tak zhodnotiť a vysvetliť prečo dochádza k týmto pre ľudí nežiaducim stretnutiam s netopiermi...

Zachraňovanie netopierov v bytoch začína byť častým javom, a môžeme tak zhodnotiť a vysvetliť prečo dochádza k týmto pre ľudí nežiaducim stretnutiam s netopiermi. Vysvetlenie je veľmi jednoduché, a každé zachraňovanie netopierov je rovnaké. Netopiere počas migrácie vyhľadávajú miesta, kde sa cítia bezpečne. Vždy je to podľa týchto bodov:

- byty, kde je otvorené okno, alebo vetračka bez sieťky proti hmyzu
- vyhľadávajú miesta kde nie sú rušené (opustené izby, a byty)
- opustené byty a izby, ktoré sú opustené dlhu dobu (počas dovolenky)

V prípade, že sú tieto body splnené je pravdepodobne, že sa netopiere môžu vyskytnúť v bytových priestoroch vo veľmi hojnom počte od 30 jedincov až po niekoľko sto kusové kolónie. Nie je to vždy príjemné pre majiteľov a niekedy je to ešte horšie pre netopiere. Po návšteve bytu kolóniou netopierov Vás určite neminie upratovanie celého bytu. Avšak ak je byt opustený dlhodobo, môže dôjsť aj k úhynu celej kolónie netopierov.

Takýto prípad sa vyskytol aj v jednom košickom byte. Vetranie v byte, ktorý bol opustený tri týždne poslúžil pre kolóniu večernice malej (Pipistrellus pipistrellus) ako vhodný úkryt. Neskoré zistenie majiteľa bytu o prítomnosti netopierov spôsobilo, že netopiere v byte hynuli a nevedeli sa dostať von z bytu. Záclony a závesy na oknách tvorili prekážku pre netopiere. Nebezpečné bolo pre malé večernice aj uväznenie vo vázičkách na kvety, vedrách. V jednom takom vedre uhynulo 150 večerníc. Ostatné jedince ostali mŕtve na koberci a v rôznych častiach bytu. Vypustiť a zachrániť sa ich podarilo len asi sto, ktorí boli schopný odletieť. Celkovo ich uhynulo v byte 209. V oblastiach, kde dochádza k častým obsadeniam bytov netopiermi, je potrebné upozorniť obyvateľov, aby otvárali okná, ktoré sú opatrené sieťkou proti hmyzu. Je to momentálne najlacnejšie a najjednoduchšie riešenie aj pre ľudí a hlavne pre netopiere.

Peter Krišovský

Podporte nás

Naše aktivity závisia od Vašej podpory
Vyzbierali sme už €. Ďakujeme