Netopiere vo Svite prišli v silných mrazoch o strechu nad hlavou

Záchrana netopierov počas výstavby strechy „minútu pred dvanástou“

Záchrana netopierov počas výstavby strechy „minútu pred dvanástou“

V rámci ochranných opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov, ktorým sa venujem, som riešil zaujímavý prípad záchrany netopierov. V rámci celkovej rekonštrukcie panelovej budovy sa na dve etapy mala realizovať stavba valbovej strechy a následne aj zateplenie obvodového plášťa. Stavba strechy začala v polovici decembra a zateplenie je plánované na začiatok apríla 2017. Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie sa valbová strecha mala iba pokladať priamo na plochú strechu. Na základe takto predloženého projektu bol na stavbu vypracovaný posudok na výskyt chránených živočíchov, s tým, že v ňom bol uvedený výskyt hibernujúcej kolónie netopierov raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) a večernice pestrej (Vespertilio murinus). Podmienkou stavby bolo nezasahovanie do priestorov atiky a zabezpečenie obhliadky objektu pred začiatkom prác. Obe tieto podmienky neboli splnené.

Bez upovedomenia došlo k zmene projektu a konštrukciu strechy začali stavbári zapúšťať do vybúraných dier v priestoroch atiky. O začiatku stavby som sa dozvedel vďaka tomu, že ju mám doslova pod oknami. O tomto zistení som  ihneď informoval investora, s ktorým som sa vybral na inšpekciu. Po príchode na strechu boli práce v plnom prúde. Po obvode strechy sa nachádzali vybúrané otvory v atike, v ktorej boli umiestnené stojky. Hneď som sa zaujímal, či v otvoroch niečo nebolo, no nedostal som žiadnu konkrétnu odpoveď (nik nič nevedel). Pre istotu som prehľadal celú strechu a v jednom z kútov som našiel odložené plastové vedro prekryté kusom polystyrénu s množstvom živých netopierov. Netopiere boli vystavené silnému mrazu bez možnosti odletieť a vyhľadať náhradný úkryt. O náleze som okamžite informoval pracovníkov ŠOP SR Správa TANAP  a netopiere som prevzal do opatery. Jednalo sa celkovo o 40 jedincov Nyctalus noctula (2 jedince už boli uhynuté) a 7 jedincov Vespertilo murinus (3 uhynuté).

Po zistení týchto skutočností robotníci zmenili rétoriku a tvrdili, že netopiere boli nájdené spoločne v jednom okrajovom atikovom priestore na severnej strane budovy ráno tesne pred mojím príchodom na stavbu. Spoločne s pracovníkom ŠOP SR sme realizačnú stavebnú firmu a investora upozornili na nezákonnosti ich jednania. Stavebné práce neboli prerušené a bolo dohodnuté, že budú pokračovať pod mojím dohľadom (bolo potrebné vybúrať ešte posledné dve diery do atiky, no ďalšie netopiere sa už našťastie nenašli). Ďalšie práce na budove už nezasahovali do priestorov atiky a tak padlo rozhodnutie, že smú pokračovať a práce sa nepozastavia. Netopiere, ktoré som prevzal do opatery, som zvážil a určil ich pohlavie, následne som ich umiestnil naspäť do atiky, kde boli nájdené. Do otvoru v streche atiky som natlačil 30 cm vrstvu minerálnej vlny a stavbári ešte túto vlnu prekryli lepenkou. Vo večerných hodinách som bol miesto skontrolovať pomocou ultrazvukového detektoru a zaznamenal letovú aktivitu Nyctalov. Dúfam, že násilné prebudenie z hibernácie pre nich nebude fatálne. Naj jar budú netopiere vysťahované a úkryt nahradený pomocou búdok.

Tento príklad poukazuje na problémy pri uplatňovaní ochranných opatrení v praxi. Stavbári často opatrenia nerešpektujú a neriešia. Je veľmi dôležité lokality pravidelne monitorovať a v prípade začiatku stavebných prác stavbu ihneď riešiť. Zmeny v projekte niekedy nastávajú aj na poslednú chvíľu. Taktiež je nutné si veci preverovať osobne a nespoliehať sa na informácie stavbárov. Je otázkou, na koľko takýchto prípadov sa nepríde a živočíchy skončia vyhodené v koši. Preto, priatelia, majte oči otvorené.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Radim Tomáš