Netopiere vo vnútri bytových domov

Uvádzame dva prípady, v ktorých obyvatelia panelových domov prišli do bezprostredného kontaktu s netopiermi a potrebovali od nás pomoc...

Netopiere v bytovom jadre, Turany. 25. 11. 2012 nás kontaktovala pani z obce Turany (ulica SNP 1123/23-25-27), ktorej vychádzali netopiere z bytového jadra priamo do bytu. Juraj Žiak a Ivana Fiťmová v spolupráci s Ľubomírou Vavrovou spravili okamžitú obhliadku. Išlo o situáciu, kedy v dôsledku zateplenia bytového domu boli uzavreté vetracie otvory v atike, v ktorých sa netopiere vyskytovali a kde sa vopred nedbalo na ich ochranu (vysťahovanie z týchto priestorov). Nasledujúci deň po obhliadke boli stavebníci nútení atiku za zateplením opäť otvoriť a umožniť sa dostať k uväzneným netopierom. Tie pravdepodobne už niekoľko dní hľadali cestu von a putovali priestormi vo vnútri bytového domu, až sa im podarilo dostať sa do bezprostrednej blízkosti miesnych obyvateľov. Po sprístupnení otvorov v atike domu bolo inšpekčnou kamerou a fotopascou zistených približne 200 netopierov. Tieto jedince následne mohli vyletieť von. 28. 11. 2012 boli úspešne vykonané opatrenia pre záchranu uväznených netopierov vo vetracej šachte, odkiaľ bolo počuť ich intenzívne zvukové prejavy. Cez vrchné odvetrávanie odborníci spustili sieťovinu, po ktorej netopiere dokázali postupne vyliezť von a odletieť. 10. 12. 2012 bola vykonaná opätovná kontrola bytového domu. Aby sa situácia s výskytom netopierov v bytovom jadre neopakovala, bola navrhnutá inštalácia špeciálne upravených mriežok na otvory do atiky, ktorá bude netopierom umožňovať voľnú priechodnosť ich úkrytov. Ochranárska akcia sa stala aj záujmom verejnosti a bola propagovaná prostredníctvom médií (možné nahliadnuť na http://www.ta3.com/clanok/1010590/pri-zateplovani-uvaznili-stovky-netopierov.html).

Činnosť riešiteľského kolektívu bola podporená zo zdrojov projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku.

Ďalším príkladom je situácia, ktorá nastala v obci Tornaľa. Záchranu netopierov v priestoroch schodiska a vo výťahovej šachte uskutočňoval Ervín Hapl. Rovnako ako v Turanoch išlo o čerstvo zateplený panelový dom, kde stavebníci mriežkami uzatvorili atikové otvory využívané netopiermi druhu Nyctalus noctula. Netopiere však aj po zateplení naďalej tieto úkryty začali využívať, kvôli mriežkam už ale nevchádzali pôvodným otvorom do atiky, ale novovzniknutou štrbinou pod strešným oplechovaním priamo nad využívaným úkrytom. Tento priestor (pôvodný úkryt) sa stal pre ne pascou, z ktorej nevedeli nájsť cestu von - mriežkou uzavretý otvor im už neumožňoval výlet. Jedince začali prechádzať do priestoru schodiska a výťahovej šachty v štrbinách popri elektrických kábloch. Po identifikácii boli tieto miesta uzatvorené, uväznené netopiere odchytené a vypustené. Vo výťahovej šachte sa v nádobe s olejom nachádzalo niekoľko kadáverov, dva živé jedince zamastené od oleja bolo potrebné pred vypustením držať pár dní v rehabilitácii.

Vyššie rozpísané i iné podobné prípady, kedy dochádza k neželanej prítomnosti netopierov v blízkosti obyvateľov bytových domov sa stávajú každý rok. Návrh riešenia týchto situácií si vyžaduje odborný prístup, skúsenosti a trpezlivosť, častokrát i finančné náklady. Takmer vo všetkých prípadoch je možné im predísť, ak investor plánovaných zatepľovacích prác požiada vopred odborníka o návrh opatrení, ktoré by mali byť z hľadiska ochrany živočíchov v priebehu stavebných prác realizované. Rovnako ako investor môže odborníkov našej (alebo iných, napríklad nižšie spomenutých) odborných organizácií kontaktovať i široká verejnosť. Vďaka už spomínanému projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku sa projektový tím SON v spolupráci s organizáciami SOS BirdLife a BROZ môže problematikou zaoberať podrobnejšie a do budúcnosti vytvárať modelové riešenia takýchto situácií.

Denisa Lobbová

Táto aktivita bola realizovaná s podporou projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku