Netopiere na Slovensku v dvoch monografiách

Aj keď obidve knižky majú oficiálne vročenia pred rokom 2013, rád by som na ne aj takto oneskorene upozornil, keďže patria k ojedinelým publikáciám na našom území.

Aj keď obidve knižky majú oficiálne vročenia pred rokom 2013, rád by som na ne aj takto oneskorene upozornil, keďže patria k ojedinelým publikáciám na našom území. Prvá z nich s názvom "Netopiere Vihorlatských vrchov" je od autora a nášho člena Štefana Danka. Knižka v mäkkej väzbe, kvalitnej tlači a plnej farbe prináša na 112 stranách množstvo dlhoročných poznatkov autora o faune netopierov daného územia. Hoci názov evokuje lokálne zameranie tejto útlej monografie, početné fotografie a detailné opisy terénnych pozorovaní či samotných lokalít môžu byť cenným návodom a inšpiráciou nie len pre začínajúcich chiropterológov. Knihu je možné získať na správe CHKO Vihorlat alebo aj priamo u autora. Druhá, objemom výrazne väčšia (tvrdá väzba, ČB tlač, 712 strán) je dlho očakávaná monografia "Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana", ktorú zostavili Ján Krištofík a Štefan Danko s pomocou ďalších 32 spoluautorov. Netopiere zaberajú významný podiel z fauny cicavcov na Slovensku (28 z 97 druhov) a v tejto knihe sa nachádza najúplnejší a najaktuálnejší prehľad o stave ich poznania u nás. Snáď najcennejšie sú samostatné mapy rozšírenia v letnom a zimnom období, ktoré nám ukazujú tzv. biele miesta a sú námetom na ďalší výskum. Knihu je možné zakúpiť vo viacerých kníhkupectvách.

Citácie Danko Š. 2011. Netopiere Vihorlatských vrchov. Regionálna rozvojová agentúra Šírava, Michalovce. Krištofík J. & Danko Š. (eds) 2012. Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. VEDA vydavateľstvo SAV, Bratislava.

Peter Kaňuch