Netopierom na Kamennej babe sme vylepšili úkrytové možnosti

Vyvesili sme búdky pre netopiere v jednom z projektových chránených území siete NATURA 2000 - Kamenná baba

Netopierom na Kamennej babe sme vylepšili úkrytové možnosti

Vyvesili sme búdky pre netopiere v jednom z projektových chránených území siete NATURA 2000 - Kamenná baba. Snažíme sa tu podporiť viacero druhov – tieto búdky sú špeciálne vhodné pre uchane čierne (Barbastella barbastellus) a druhý typ je pre netopiere veľkouché (Myotis bechsteini). Oba typy búdok sú vhodné pre založenie reprodukčnej kolónie. Spolu bude v území vyvesených 32 búdok. Napriek tomu, že je zima, je známe, že uchane počas miernej zimy preletujú medzi úkrytmi a využívajú aj búdky. Keď teploty klesnú, idú na teplejšie podzemné zimoviská ako sú bane, jaskyne či pivnice.

Aktivity boli finančne podporené z projektov BAT4MAN-HUSKROUA/1702/6.1/0021 a LIFE+ PODKOWIEC TOWERS - LIFE20 NAT/PL/001427. 

Text: M. Ceľuch