Nitrianska Noc netopierov

Tradičná Noc netopierov v Nitre sa tentokrát konala netradične. Miestom podujatia bol areál ZŠ Na Hôrke, na sídlisku Klokočina...

Tradičná Noc netopierov v Nitre sa tentokrát konala netradične. Miestom podujatia bol areál ZŠ Na Hôrke, na sídlisku Klokočina. Cieľom bolo záujemcom ukázať, že netopiere využívajúce úkrytové možnosti v stromoch parkov a lesov žijú aj bezprostredne okolo nás, za múrmi našich obydlí, v panelových domoch.

V podvečerných hodinách slnečné lúče zapadajúceho slnka osvetlovali na oblohe stovky lietajúcich raniakov hrdzavých. Mali sme možnosť pozorovať, ako lovia hmyz a pomocou ultrazvukového detektora načúvať zvuky, ktoré sú pre ich orientáciu vo vzduchu nevyhnutné. Usúdili sme, že tieto netopiere práve vyleteli z panelových štrbín, kde trávili počas dňa chvíle odpočinku.

Mladí návštevníci pribehli z okolia zapojiť sa do hier, skladania netopiera z papiera, kreslenia s kriedami a fascinovaní boli najmä ukážkou živých netopierov druhov raniak hrdzavý a večernica malá.

Za účasť a spoluorganizáciu podujatia by som rada poďakovala Matúšovi Kováčovi, Jurajovi Filovi, študentom štvrtého ročníka odboru Environmentalistika v Nitre a Tomášovi Veselovskému z OZ Poznaj a chráň. Akcia bola podporená v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku. Tešíme sa na vás o rok!

Denisa Lobbova