Noc netopierov v Jasove

Dňa 27. septembra 2007 pripravilo SEO Bambi v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a so spoluriešiteľmi projektu...

Dňa 27. septembra 2007 pripravilo SEO Bambi v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a so spoluriešiteľmi projektu Interreg č. 14420200023 Správou národného parku Slovenský kras a Správou národného parku Aggtelek podujatie s názvom Noc netopierov. Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci aktivít k Európskej noci netopierov organizovaných na území Slovenska.
Samotný priebeh podujatia narušila silná prietrž mračien. Na dohodnutom stanovišti pri Jasovskej jaskyni sa napriek tomu zišlo 35 záujemcov z radov študentov, žiakov i detí s rodičmi a dospelých, aby sa pod klenbou vstupu do Jasovskej jaskyne oboznámili so životom, osobitosťami a charakteristickými znakmi jednotlivých druhov netopierov. Lektorský výklad, detektoring a odchyt do špeciálnych sietí predviedli členovia Skupiny pre ochranu netopierov na Slovensku. Účastníci podujatia mali tak možnosť zblízka vidieť, počuť a spoznať niektoré druhy netopierov, presvedčiť sa o ich skutočnom vzhľade a potešiť sa s týmito milými zvieratkami. A o tom, že netopiere nimi naozaj sú svedčí záujem médií i otázky účastníkov. Prítomnosť cezpoľných, ktorí špeciálne na toto podujatie prišli až z Prešova (60 km) a Košíc (30 km) hovorí za všetko.
Podujatie svojim zámerom a obsahom naplnilo jeden z cieľov projektu, rozšírilo pôsobnosť o záujemcov na spoluprácu pri rozvoji siete biomonitoringu, ktorou chceme podporiť účinné riadenie ochrany chránených druhov a chránených území.

RNDr. Miroslav Fulín, CSc.