Noc Netopierov v Martine sa vydarila

Je teplý septembrový podvečer a do Múzea slovenskej dediny prúdia ľudia. Obyčajne je už zavreté ale dnes ich tam lákajú netopiere...

Je teplý septembrový podvečer a do Múzea slovenskej dediny prúdia ľudia. Obyčajne je už zavreté ale dnes ich tam lákajú netopiere. Možnosť dozvedieť sa viac o týchto tajuplných živočíchoch, vidieť ich zblízka a počuť ich hlasy pripravila Správa Národného parku Veľká Fatra a RCOP Prešov v spolupráci s Múzeom a Spoločnosťou pre ochranu netopierov. Hneď na úvod sme sa vydali na prieskum úkrytových biotopov netopierov – a boli sme úspešní. V prvej drevenici odpočíval dolu hlavou podkovár malý, pre ktorého je typické, že sa celý zabalí do krídel. Jeho telo malo veľkosť ako priemerný malíček človeka, ale viac ako 50 účastníkov Noci Netopierov zaujal. V malých skupinkách v tichosti postupne nakúkali do jeho úkrytu. Nedal sa vyrušiť a aj po našom odchode naďalej odpočíval pred večerným lovom. Potom nasledovala popularizačná prednáška, kde ľudia mohli viac nahliadnuť do súkromia netopierov, spoznať naše i viaceré svetové druhy netopierov. Deti sa mohli tiež zahrať sami na netopiere, zobrať si pohľadnice, a obrázky netopierov. Čakali ich aj krásne netopierie masky.

Na záver, keď už vychádzal mesiac sme natiahli sieť na odchyt nad potokom a trpezlivosť odmenil netopier veľký, ktorý sa zakrátko chytil. Nad hlavami nám vo výške lietal aj raniak hrdzavý a večernica pozdná, čo sme mali počuť pomocou ultrazvukového bat-detektora, ktorý nám sprostredkovával upravené hlasy netopierov. Táto noc sa nadlho zapíše do duší detí, o čom nás presviedčali ich nadšené tváre. Podujatie bolo jedným z podujatí usporiadaných v Roku Netopiera 2011-2012, ktorý vyhlásil sekretariát EUROBATS – dohovoru o ochrane populácií netopierov v Európe.

Martin Ceľuch, Juraj Žiak a Lucia Polačiková