Noc netopierov v Nitre sa vydarila

11. október 2006, sedem hodín večer a do Nitrianskeho mestského parku prichádzajú už potme ľudia - študentky, študenti, ale aj staršie skúsenejšie generácie a dokonca aj mamičky s deťmi. Láka ich príjemná hudba prerušovaná hlasmi netopierov i očakávanie nepoznaného...

11. október 2006, sedem hodín večer a do Nitrianskeho mestského parku prichádzajú už potme ľudia - študentky, študenti, ale aj staršie skúsenejšie generácie a dokonca aj mamičky s deťmi. Láka ich príjemná hudba prerušovaná hlasmi netopierov i očakávanie nepoznaného - Noc netopierov Sihoť 2006. Napriek pokročilej jeseni a rýchle klesajúcej teplote sa podujatie stretlo s nečakaným záujmom. Prišlo takmer 100 účastníkov a aj 13 netopierov dvoch druhov, ktoré sa podarilo odchytiť v parku. Po prednáške o živote netopierov, výsledkoch prieskumu parku, nových zaujímavých druhoch i praktickej ochrane si účastníci mohli zblízka pozrieť, prípadne pohladiť raniaky hrdzavé a večernicu pozdnú. Pomocou ultrazvukového detektora napojeného na reproduktory sa neustále sledovali aj okolo prelietajúce netopiere. O tom, že netopiere zaujali a diváci dávali pozor, svedčí aj malý Miško, ktorý uhádol náročnú otázku po prednáške a získal pekný netopierí plagát.Podujatie bolo pripravené Skupinou pre ochranu netopierov, mestom Nitra a Katedrou ekológie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Konalo sa v rámci celoeurópskeho podujatia "European Batnight", ktoré každoročne organizuje sekretariát EUROBATS v Bonne. Cieľom takýchto podujatí je priblížiť ľuďom túto zaujímavú skupinu zvierat, dať im možnosť spoznať nepoznané, rozptýliť zbytočné predsudky a strach z netopierov, ale aj nájsť ďalších spolupracovníkov pre ochranu a výskum netopierov. Ak by ste mali otázky, našli úkryt netopierov alebo sa chceli dozvedieť viac o netopieroch pri práci v teréne, napíšte nám. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Martin Ceľuch

Fotografie: Martin Kolník